Tại sao không cần gõ 'www' khi truy cập web

Tại sao không cần gõ 'www' khi truy cập web

Tại sao không cần gõ 'www' khi truy cập web

 

Cụm ký tự "www." đã trở thành mặc định do đó người dùng không cần gõ trước khi nhập địa chỉ web.
 
 

World Wide Web, gọi tắt là web hay www, là mạng lưới toàn cầu cho phép truy cập qua các thiết bị có kết nối Internet. Năm 1991, web được mở cho mọi người sử dụng tự do, miễn phí và thời điểm sơ khai, nội dung chủ yếu trên Internet là văn bản, không có hình ảnh hay các video hấp dẫn như ngày nay.

tai-sao-khong-can-go-www-khi-truy-cap-web

Khi truy cập đến các website, thông thường người dùng không cần gõ "www".

Web được viện sĩ Viện Hàn lâm Anh Tim Berners-Lee phát minh và ban đầu nó chỉ là dự án liên lạc nội bộ của CERN, nơi ông làm việc. Cùng với đồng nghiệp, nhóm đã tạo ra trình biên tập web và trình duyệt web đầu tiên vào năm 1990. Tim Berners-Lee cũng là người tạo ra ba chương trình là "xương sống" của Internet cho đến tận bây giờ: HTML (HyperText Markup Language hay Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản), một định dạng để trình diễn hình ảnh hay các nội dung đa phương tiện trên web; URI/URL, địa chỉ duy nhất ứng với mỗi trang web và HTTP, giao thức cơ bản cho phép người dùng trao đổi thông tin.

Khi người dùng gõ vào thanh địa chỉ trên trình duyệt web tức là bạn đang thực hiện một lệnh. Trước địa chỉ trang web (URL) sẽ là tiền tố khác nhau để cho ra các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn "mail" sẽ truy cập đến hòm thư điện tử hay "ftp" là giao thức truyền tải tập tin (File Transfer Protocol). Khi nhập "www" tức là bạn muốn truy cập đến các nội dung với giao thức HTML. Tiền tố "www" không bắt buộc nhưng nó được sinh ra để máy chủ hiểu.

Lý do mà mọi người thường bỏ gõ "www" trước khi nhập URL đơn giản bởi nó không cần thiết. Phần lớn mọi người chỉ muốn xem các nội dung HTML của một website, do đó "www" đã trở thành mặc định. Trừ khi bạn muốn truy cập đến một thành phần khác của trang (như mail hay ftp) thì mới cần thêm tiền tố này.

(Nguồn internet)

zalo